asd asd asd asd

0

asd

0
 1. Przerób tutorial Django: https://docs.djangoproject.com/en/5.0/intro/tutorial01/
 2. Zrób zakładkę ze sklepem internetowym (fota produktu, cena i przejście do płatności).
 3. Zrób zakładkę z generatorem memów z własnej biblioteki i możliwością oceny 1-10.
 4. Zrób zakładkę w której wyświetlane będą wpisy z bloga z co ciekawszymi historiami z Twojego życia.

2

Aby stworzyć zakładkę ze sklepem internetowym w Django, potrzebujesz skorzystać z kilku kluczowych elementów, takich jak modele danych, widoki, szablony i formularze. Poniżej przedstawiam ogólny przewodnik krok po kroku:

Krok 1: Instalacja Django i Przygotowanie Projektu

pip install django
django-admin startproject myshop
cd myshop
python manage.py migrate

Krok 2: Utworzenie Aplikacji Sklepu

python manage.py startapp store

Krok 3: Modele Danych

W pliku store/models.py zdefiniuj modele dla produktów:

from django.db import models

class Product(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=255)
  description = models.TextField()
  price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
  image = models.ImageField(upload_to='product_images/')

  def __str__(self):
    return self.name

Krok 4: Migracje i Aktualizacje Bazy Danych

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Krok 5: Widoki

W pliku store/views.py utwórz widoki dla listy produktów, szczegółów produktu i koszyka:

from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from .models import Product

def product_list(request):
  products = Product.objects.all()
  return render(request, 'store/product_list.html', {'products': products})

def product_detail(request, pk):
  product = get_object_or_404(Product, pk=pk)
  return render(request, 'store/product_detail.html', {'product': product})

Krok 6: URL Patterns

W pliku store/urls.py zdefiniuj trasy dla twoich widoków:

from django.urls import path
from .views import product_list, product_detail

urlpatterns = [
  path('products/', product_list, name='product_list'),
  path('product/<int:pk>/', product_detail, name='product_detail'),
]

W pliku myshop/urls.py dołącz trasy z aplikacji store:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('store/', include('store.urls')),
]

Krok 7: Szablony

Utwórz foldery store/templates/store i w nich pliki HTML dla listy produktów i szczegółów produktu.

store/templates/store/product_list.html:

{% for product in products %}
 <div>
  <img src="{{ product.image.url }}" alt="{{ product.name }}">
  <h2>{{ product.name }}</h2>
  <p>{{ product.description }}</p>
  <p>Price: ${{ product.price }}</p>
  <a href="{% url 'product_detail' pk=product.pk %}">Details</a>
 </div>
{% endfor %}

store/templates/store/product_detail.html:

<div>
 <img src="{{ product.image.url }}" alt="{{ product.name }}">
 <h2>{{ product.name }}</h2>
 <p>{{ product.description }}</p>
 <p>Price: ${{ product.price }}</p>
 <!-- Dodaj przycisk do płatności -->
</div>

Krok 8: Formularze Płatności

Utwórz formularz płatności w pliku store/forms.py:

from django import forms

class PaymentForm(forms.Form):
  # Dodaj pola formularza dla płatności, np. karty kredytowej itp.

Krok 9: Widok Płatności

Utwórz widok płatności w pliku store/views.py:

from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from .models import Product
from .forms import PaymentForm

def payment(request, pk):
  product = get_object_or_404(Product, pk=pk)

  if request.method == 'POST':
    form = PaymentForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      # Przetwarzaj płatność
      return render(request, 'store/payment_success.html')
  else:
    form = PaymentForm()

  return render(request, 'store/payment.html', {'product': product, 'form': form})

Krok 10: URL Pattern dla Płatności

W pliku store/urls.py dodaj trasę dla widoku płatności:

from django.urls import path
from .views import product_list, product_detail, payment

urlpatterns = [
  path('products/', product_list, name='product_list'),
  path('product/<int:pk>/', product_detail, name='product_detail'),
  path('product/<int:pk>/payment/', payment, name='payment'),
]

Krok 11: Utwórz Widoki HTML dla Płatności

Utwórz pliki HTML w folderze store/templates/store/ dla widoków payment.html i payment_success.html.

Ten przewodnik jest podstawą, a rzeczywista implementacja może być bardziej rozbudowana w zależności od wymagań Twojej aplikacji. Upewnij się, że Twoje pliki HTML zawierają odpowiednie formularze i przyciski płatności.

Pamiętaj o poprawnym skonfigurowaniu ustawień plików statycznych i mediów w Django, aby obsługiwać obrazy produktów.

Po wykonaniu powyższych kroków, powinieneś mieć podstawową stronę sklepu internetowego w Django z zakładką do płatności.

3

Oto kroki, aby dodać zakładkę z generatorem memów w Django z własnej biblioteki i możliwością oceny:

Krok 1: Utwórz Model Memu

W pliku store/models.py dodaj model dla memów:

from django.db import models

class Meme(models.Model):
  image = models.ImageField(upload_to='memes/')
  rating = models.DecimalField(max_digits=3, decimal_places=2, default=0)

  def __str__(self):
    return f'Meme {self.id}'

Krok 2: Migracje i Aktualizacje Bazy Danych

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Krok 3: Widoki dla Generatora Memów

W pliku store/views.py dodaj widoki dla generatora memów:

from django.shortcuts import render, redirect
from .models import Meme
from .forms import RatingForm

def meme_generator(request):
  memes = Meme.objects.all()
  return render(request, 'store/meme_generator.html', {'memes': memes})

def rate_meme(request, meme_id):
  meme = Meme.objects.get(id=meme_id)

  if request.method == 'POST':
    form = RatingForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      rating = form.cleaned_data['rating']
      meme.rating = rating
      meme.save()
      return redirect('meme_generator')
  else:
    form = RatingForm()

  return render(request, 'store/rate_meme.html', {'meme': meme, 'form': form})

Krok 4: URL Patterns

W pliku store/urls.py dodaj trasy dla widoków generatora memów:

from django.urls import path
from .views import meme_generator, rate_meme

urlpatterns = [
  path('meme-generator/', meme_generator, name='meme_generator'),
  path('rate-meme/<int:meme_id>/', rate_meme, name='rate_meme'),
]

Krok 5: Formularz Oceny

W pliku store/forms.py dodaj formularz oceny:

from django import forms

class RatingForm(forms.Form):
  rating = forms.DecimalField(min_value=1, max_value=10)

Krok 6: Utwórz Widoki HTML dla Generatora Memów

Utwórz pliki HTML w folderze store/templates/store/ dla widoków meme_generator.html i rate_meme.html.

meme_generator.html:

{% for meme in memes %}
 <div>
  <img src="{{ meme.image.url }}" alt="Meme {{ meme.id }}">
  <p>Rating: {{ meme.rating }}</p>
  <a href="{% url 'rate_meme' meme_id=meme.id %}">Rate</a>
 </div>
{% endfor %}

rate_meme.html:

<h2>Rate Meme</h2>
<img src="{{ meme.image.url }}" alt="Meme {{ meme.id }}">
<form method="post" action="{% url 'rate_meme' meme_id=meme.id %}">
 {% csrf_token %}
 {{ form }}
 <button type="submit">Submit Rating</button>
</form>

Krok 7: Dodaj Link do Generatora Memów w Menu

Utwórz lub zaktualizuj plik store/templates/store/base.html (lub odpowiedni dla Twojej aplikacji) i dodaj link do generatora memów.

<nav>
 <ul>
  <li><a href="{% url 'meme_generator' %}">Meme Generator</a></li>
  <!-- Inne linki menu -->
 </ul>
</nav>

Krok 8: Uruchom Aplikację

python manage.py runserver

Otwórz przeglądarkę i przejdź do http://127.0.0.1:8000/meme-generator/ aby zobaczyć swoją zakładkę z generatorem memów. Możesz teraz oceniać memy na skali od 1 do 10.

Pamiętaj, że powyższy kod jest prostą implementacją i może wymagać dostosowań w zależności od Twoich dokładnych wymagań. Możesz również rozważyć dodanie funkcji takich jak przesyłanie własnych memów, obsługa użytkowników itp.

4

Aby stworzyć zakładkę z wpisami z bloga zawierającymi ciekawe historie z Twojego życia w Django, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Utwórz Model dla Wpisów Bloga

W pliku store/models.py dodaj model dla wpisów bloga:

from django.db import models

class BlogPost(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=255)
  content = models.TextField()
  pub_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

  def __str__(self):
    return self.title

Krok 2: Migracje i Aktualizacje Bazy Danych

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Krok 3: Widoki dla Bloga

W pliku store/views.py dodaj widok dla listy wpisów bloga:

from django.shortcuts import render
from .models import BlogPost

def blog_posts(request):
  posts = BlogPost.objects.all().order_by('-pub_date')
  return render(request, 'store/blog_posts.html', {'posts': posts})

Krok 4: URL Patterns dla Bloga

W pliku store/urls.py dodaj trasę dla widoku bloga:

from django.urls import path
from .views import blog_posts

urlpatterns = [
  path('blog-posts/', blog_posts, name='blog_posts'),
]

Krok 5: Utwórz Widok HTML dla Bloga

Utwórz plik HTML w folderze store/templates/store/ dla widoku blog_posts.html:

{% for post in posts %}
 <div>
  <h2>{{ post.title }}</h2>
  <p>{{ post.content }}</p>
  <p>Published on: {{ post.pub_date }}</p>
 </div>
{% endfor %}

Krok 6: Dodaj Link do Bloga w Menu

Utwórz lub zaktualizuj plik store/templates/store/base.html (lub odpowiedni dla Twojej aplikacji) i dodaj link do zakładki z wpisami bloga.

<nav>
 <ul>
  <li><a href="{% url 'blog_posts' %}">Blog</a></li>
  <!-- Inne linki menu -->
 </ul>
</nav>

test

Krok 7: Uruchom Aplikację

python manage.py runserver

Otwórz przeglądarkę i przejdź do http://127.0.0.1:8000/blog-posts/ aby zobaczyć swoją zakładkę z wpisami z bloga.

Powyższy kod to podstawowa implementacja. Jeśli chcesz dodać więcej funkcji, takich jak kategorie, tagi, komentarze czy funkcję dodawania nowych wpisów, możesz to zrobić w miarę potrzeb. Pamiętaj również o dostosowaniu szablonu HTML, aby dopasować go do wyglądu Twojej strony.

test 2

0

😀 test

0

test

0

test

0

test

0

test test test 2 test 3 test 4

0

siema

0
Riddler napisał(a):

Nowy testowy tematNowy testowy temat test

siema

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1